• Yazı Boyutu:
  • A+
  • A-

Amirlerin Engelli Memurla İletişimi Zayıf

Tarih: 24 Kas 2014
(118). kez Okundu
Amirlerin Engelli Memurla İletişimi Zayıf

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı araştırmada, engelli bireyleri tanımak ve onlarla iletişim kurabilmek için herhangi bir eğitim almayan amirlerin oranının yüzde 86 olduğu ortaya çıktı.
rus porno
Kamu Sektöründe Engelli İstihdamının Analizi Araştırması, kamuda istihdam edilen 2 bin 908 engelli personel, onların birebir iletişim içinde olduğu 2 bin 244 çalışma arkadaşı ve toplam bin 738 birim ve üst amirleri ile gerçekleştirildi.

Anket yöntemiyle 26 ilde uygulanan çalışmayla, engelli personelin kamudaki istihdamı, demografik yapısı, sosyo-ekonomik profili, çalışma yaşamı, iş ve çalışmaya dönük tutumları, işyerinde çalışma ilişkilerine yönelik tutumu olarak beş başlık altında incelendi.

Kamuda istihdam edilen engelli personelin örneklemini yüzde 58.5’ini evliler, yüzde 37.7’sini hiç evlenmemişler, yüzde 3.4’ünü boşanmış ve eşini kaybedenler oluşturdu.

Engelliler sorumlu olduğu işleri bilmiyor

Araştırmaya göre, engelli çalışanların amirlerinin yüzde 38’i, daha önce ailelerinde, yakın çevrelerinde veya çalışma yaşamlarında bir engelli ile aynı ortamda bulunmadıklarını belirtti. Bu durum amirlerin, engelli çalışanların sorunları ve sorunların çözüm yollarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini de olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmada görüşülen engelli kamu çalışanlarından “Çalıştığınız bölümde yapacağınız işin ne olduğunu ve nasıl yapılacağı açık seçik olarak size anlatıldı mı?” sorusuna yüzde 56’sı “evet, tüm boyutlarıyla”, yüzde 29’u “evet, kısmen”, yüzde 14’ü ise “hayır” yanıtını verdi.

Bu bulgular, engelli kamu çalışanlarının yarısına yakınının çalışacağı pozisyonda görevli ve sorumlu olduğu işleri işe başlarken tüm detayıyla bilmediğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmayla, engelli bireylerle iletişim konusunda amirlerin yeterince bilgi sahibi olmadığı da tespit edildi.

“Engelli bireyleri tanımak ve onlarla iletişim kurabilmek için herhangi bir eğitim aldınız mı?” sorusuna amirlerin yüzde 86’sı “hayır” yanıtını verdi.

“İşyerinde engellilere nasıl davranılacağını bilmek zordur” yargısına amirlerin yüzde 38’i kısmen veya tamamen katıldığını ifade etti.

“Engelli çalışanların işe uyumlarını sağlayacak, başarılarını artıracak yeterli tecrübe ve bilgim vardır” cümlesine onay veren amir oranı ise yüzde 49’da kaldı.

Kabul görmek, sayılıp sevilmek ve desteklenmek istiyorlar

Engelli kamu çalışanlarının en büyük ihtiyaçlarından birinin iş arkadaşları ve amirleri tarafından kabul görmek, sayılıp sevilmek ve desteklenmek olduğu ifade edilen araştırmada, engelli çalışanlardan, “amirimle anlaşırım” diyenlerin oranı yüzde 83 oldu.

Amirlerin engellilere yönelik önyargısı olduğunu düşünenlerin yüzde 16, amirleriyle iletişim kuramadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 13 olarak belirlendi.

“Amirlerim bana kısmen veya tamamen acıyarak yaklaşıyor” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 11 oldu.

“Amirlerim bana iş vermekten kısmen veya tamamen kaçınıyor” diyenlerin yüzde 12, “Amirlerim bana verilen işi layıkıyla yerine getirmeyeceğimi düşünüyor” görüşünü savunanların oranının ise yüzde 16 olduğu belirtildi.

Engelli kamu çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıyla anlaşıp anlaşamadığı sorulduğunda, kısmen veya tamamen anlaşamayanların oranı yüzde 14’te kalırken, çalışma arkadaşlarının engellilere yönelik önyargısı olduğunu düşünenler ise yüzde 17 oldu.

Engellilerin dörtte biri yaşamını yardım almadan sürdüremiyor

“Çalışma arkadaşlarım benimle iletişim kurmuyor” ifadesine kısmen veya tamamen katılanlar yüzde 9, öğle yemeği gibi molalarda çalışma arkadaşları tarafından kısmen veya tamamen yalnız bırakıldığını düşünenler ise yüzde 8 oldu.

Neredeyse her dört engelli çalışandan biri yaşamını, kısmen ya da tamamen bağımlı olarak sürdürüyor. Yaşamını yardım almadan, kısmen veya tamamen bağımsız olarak sürdüremeyen engelli kamu personelinin oranının yüzde 23,5’e ulaştığı belirtildi. Burada en çok sorun yaşayan engel grubu, yüzde 34,8’lik “günlük yaşamda desteğe ihtiyacım var” cevabı ile dil ve konuşma engelliler olurken, dil ve konuşma engellileri yüzde 33,1 ile ortopedik engellilerin takip ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı
(*)
(*)
Yorumunuz: (*)