• Yazı Boyutu:
  • A+
  • A-

Engelli Öğrencilere Burs Müjdesi

Tarih: 20 Şub 2013
(58). kez Okundu
Engelli Öğrencilere Burs Müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim gören özürlü bireylere aylık 386 lira burs verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özürlü bireylere katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 386 TL, grup eğitimi için 109 TL burs verecek Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özürlü bireylere katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 386 TL, grup eğitimi için 109 TL burs verecek.

Maliye Bakanlığı’nın 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ’de; özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı hatırlatıldı. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim sürelerinin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirleneceğinin ifade edildiği Tebliğ’de; eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği belirtildi. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri de iptal edilecek.

-BİREYSEL EĞİTİM İÇİN 386, GRUP EĞİTİMİ İÇİN 109 TL ÖDENECEK-

Tebliğ kapsamında, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 386 TL, grup eğitimi için 109 TL olarak belirlendi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.
(*)
(*)
Yorumunuz: (*)