• Yazı Boyutu:
  • A+
  • A-

Malullük Kalkıyor!

Tarih: 25 Haz 2014
(77). kez Okundu
Malullük Kalkıyor!

Son torba yasa ile birçok alanda değişiklik yapılması gündeme gelmiştir. Bunlardan bır kısmı da SGK da yapılmaktadır. Torba yasada SGK’nın muafiyetleride düzenlenmiştir. SGK, bu düzenleme kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle yapılan işlemler yönünden; Harçlar Kanunundan, Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere, Belediye Gelirleri Kanunu 97. maddesi gereğince alınan vergiler ile işgal harcı ve bina inşaat harcından, damga vergisinden, emlak vergisinden, döner sermaye bedellerinden, teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaf olacak.

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenecek. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cabri icra yollarına başvurulamayacak. Belirtilen sürede ödeme yapılmaması halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil edilecek. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasına müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı maddesinin 8. fıkrasında yer alan “malul” ibaresi “AĞIR ENGELLİ” şeklinde değiştirilecek. Bu şekilde, çocukların malul sayılmasına esas olan çalışma gücündeki kaybın tespit edilmesinde yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.
(*)
(*)
Yorumunuz: (*)