• Yazı Boyutu:
  • A+
  • A-

Özürlü Aylığı Alan Tarım İşçisi Olabilir Mi?

Tarih: 19 Haz 2014
(113). kez Okundu
Özürlü Aylığı Alan Tarım İşçisi Olabilir Mi?

ÖZÜRLÜ AYLIĞI ALAN TARIM İŞÇİSİ OLABİLİR Mİ?

2022 sayılı Kanuna göre özürlü olması nedeniyle aylık alanlar tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışabilir mi? Sorusuna SGK maalesef “hayır” cevabını vermektedir.

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen 5 inci madde ile tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlara düşük prim ödeyerek 30 gün hizmet kazanmalarına imkan sağlandı.

Kanunda, Ek 5 inci maddeye göre sigortalı olunabilmesi için aranan şartlar; Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmamak, kendi sigortalığından dolayı gelir ve aylık almamak ve 18 yaşını doldurmak şeklinde sıralanmıştır.

Maddeye baktığınızda 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanların bu madde kapsamında sigortalı olamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak SGK yayımlandığı 2013-11 sayılı Genelgesiyle Kanunun üstüne çıkarak “..1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmamış olmak,” şartını getirmiş ve özürlü aylığı alanlar dahil olmak üzere 2022 sayılı Kanuna göre aylık alan herkesin, Ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olmasını Kanuna aykırı bir şekilde engellemiştir.

OLMASI GEREKEN

2022 sayılı Kanuna göre gerek özürlü aylığı bağlanmasında, gerekse silikozis hastalarına aylık bağlanmasında aranan şart, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmaması ve uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmamasıdır.

Dolayısıyla, bu şartları yerine getirerek kendisine aylık bağlatan özürlüler 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmaları durumunda aylıklarının kesilmesi icap etmektedir.

SGK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yerine geçerek belirtilen aylık sahiplerini tarım işçisi olarak kabul etmemektedir. Bu uygulama 5510 sayılı Kanununa alenen aykırılık teşkil etmektedir. SGK, 2022 sayılı Kanuna göre özürlü veya silikozis hastalığı nedeniyle aylık alanlardan tarım işçisi olanları sigortalı saymalı ve bu durumda sigortalı saydıklarını da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirerek 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylığın kesilmesini sağlamadır. Umarız SGK Kanuna aykırı bu uygulamasından bir an önce vazgeçerek özürlülerin sosyal güvenlik kapsamında olmalarının önündeki engeli kaldırmış olur.
(*)
(*)
Yorumunuz: (*)