• Yazı Boyutu:
  • A+
  • A-

Vergi İndirimi İçin Sağlık Raporu %40’ın Altında Çıkarsa Ne Yapmak Gerekir?

Tarih: 29 Nis 2016
(29). kez Okundu
Vergi İndirimi İçin Sağlık Raporu %40’ın Altında Çıkarsa Ne Yapmak Gerekir?

SORU: 2006 yılının 1. ayında özürlülük kadrosundan %40 özürlülük durumundan işe girdim. Vergi indiriminden yararlanmak için Maliye’ye başvurduk. Maliye Bakanlığı bizden tekrar heyet raporu almamızı istedi. Tekrardan aldığım rapor % 40’ın altında verildi. Bu durumda çalıştığım kamu kuruluşundan çıkarılır mıyım? Yoksa sadece vergi indiriminden mi yararlanamam?
escort kızlar
CEVAP: Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in;

– Sakatlık derecelerini düzenleyen 3’üncü maddesinde; “Birinci Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 80’inden fazlasını (% 80 dahil) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat sayılır. İkinci Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 60’ından fazlasını (% 60 dahil % 80’e kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede sakat sayılır. Üçüncü Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 40’ından fazlasını (% 40 dahil % 60’a kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derecede sakat sayılır.” hükmü,

– Sakatlık indiriminden yararlanmak için başvuruyu düzenleyen 4’üncü maddesinde; “İndirimden yararlanmak isteyen sakat hizmet erbabı. Nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvuracaktır.”hükmü,

– Yetkili sağlık kuruluşlarını düzenleyen 6’ncı maddesinde ise; “Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu raporunu düzenlemeye Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hastaneler yetkilidir. Yetkili sağlık kuruluşları adı geçen Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde rapor düzenleyip sağlık kurulu kararını vermek zorundadır. Bu kararı içeren raporun aslı sakatlık indiriminden faydalanmak isteyen hizmet erbabının bağlı bulunduğu yerdeki İl Defterdarlığına gönderilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde alınan raporun, sakatlık inidirimi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte olup, göreve alınmada aranan raporla ilgisi yoktur. Dolayısıyla endişelenmeye gerek yoktur. Yine yukarıda belirtilen raporların sonucunda mali bir ödeme olduğundan bu raporların oranı çok düşük tutulmaktadır.
(*)
(*)
Yorumunuz: (*)